La Muralla ibèrica del Turó de les Basses és una prova evident del grau d'iberització en l'entorn de la ciutat d'Alacant des dels començaments de l'època ibèrica fins als segles VII i VIII de l'era cristiana.