Torre Albereda O Nicolau

Main image
Esta torre es troba molt pròxima a la Santa Faç, en la zona coneguda com “El Barranquet”, en l'interior d'una finca, adossada a una vivenda principal, la qual cosa li ha proporcionat una bona restauració.

#CARACTERÍSTIQUES