Torre Bosch

Main image

Multimèdia Gallery 

Esta torre sentinella es troba en la zona coneguda com "La Cadena". Es troba incorporada a una vivenda particular i la restauració a què ha sigut sotmesa ha variat el seu aspecte original.

#CARACTERÍSTIQUES