Galeria Multimèdia

És una de les torres de major alçària i posseïx, com a peculiaritat, una coberta de teula a dos aigües.
#CARACTERÍSTIQUES