Torre Juana

Main image

Multimèdia Gallery 

Esta torre es troba al mig de l'horta de la zona sud i incorporada a una vil·la completament vallada. Es troba totalment restaurada i amb algunes variacions respecte de l'aspecte original.

#CARACTERÍSTIQUES