Vil·Les Romanes Del Castell D'ansaldo

Main image

Multimèdia Gallery 

En les excavacions realitzades s'han trobat elements lítics, ceràmics, de bronze i ferro, fragments d'ossos i elements de construcció.