PARC NATURAL SERRA DE MARIOLA

Main image

Multimèdia Gallery 

Els set nuclis de població i les vies de comunicació dels termes municipals que comprén el parc formen el perímetre de la serra. El Centre de Visitants es situa a les instal.lacions del Mas d´Ull de Canals en el punt quilomètric 18 de la carretera Alcoi-Banyeres de Mariola.

La llarga história d´ocupació i interacció humana ha fet de la Serra un verdader senyal d´identitat per als pobles que la circumden. Innumerables troballes arqueològiques testimonien la presència humana a la serra des de temps antics; pintures, jaciments (neolítics, del bronze i ibèrics, principalment), castells, caves, masies, forns de calç i altres construccions així ho demostren. Aquest poblament humà va estar molt condicionat pel clima, el relleu i l´altitud, però sobretot la riquesa de la fauna, l´exuberància de la vegetació i l´abundància d´aigua, son els elements que van impulsar els primers pobladors a instal.lar-se en aquestes terres.

Existeix un área recreativa a la zona de El Preventori