Conjunt Medieval

Main image

Multimèdia Gallery 

L'any 1256 es data la fundació cristiana de la Vila d'Alcoi, i a partir de 1305 va tindre el seu primer eixample urbà o raval que en el segle XIV es va denominar Pobla Nova de Sant Jordi o Vilanova d'Alcoi. El raval Vell va quedar defés per una muralla i diverses torres, de les quals s'han conservat les restes de les denominades Torre de l'Andana (en la Placeta de les Xiques), Torre de N'Aiça i Torre-Portal de Riquer, que era al mateix temps la porta d'accés a la població per l'antic camí de Castella o de Madrid. A inicis del segle XVIII, amb ocasió de la Guerra de Successió, es va construir un baluard junt a la Torre de N'Aiça. Anys més tard, les torres es van adaptar per a vivendes i sobre la muralla del carrer de la Puríssima es va obrir una porta més àmplia -denominada Arc de Sant Roc-, per a permetre l'accés de carruatges a través del carrer de Sant Roc.

Més informació

Horari

Consultar Tourist Info