La Glorieta

Main image

Multimèdia Gallery 

Parc construït en terrenys pertanyents a l'hort del convent de Sant Francesc (fundat en 1569 i desamortitzat en 1835), des de 1836 va ser el primer passeig públic que va tindre la ciutat. La configuració de la Glorieta ha experimentat nombroses reformes, sent la més important la realitzada en 1899 per l'arquitecte Vicente Pascual Pastor, que va crear un gran passeig de circumval·lació sobre un espai el·líptic dividit en tres grans avingudes, que al seu torn estan subdividides amb parterres a l'anglesa. La reixa de ferro mostra el motiu art nouveau de la falca.

Més informació

Horari

Espacio urbano