Plaça De Les Xiques

Main image
Conjunt urbà rehabilitat en la dècada de 1980. Es conserva un llenç de la muralla medieval i restes de la Torre de l'Andana, construïda en els inicis del segle XIV en l'àrea denominada Raval Vell o Pobla Nova de Sant Jordi, que correspon al primer eixample que va conéixer la vila d'Alcoi. Sobre la part exterior o barbacana d'esta muralla, es van adossar diferents cases construïdes amb ocasió d'un nou eixample, que la vila d'Alcoi va experimentar a partir de l'any 1669.

Més informació

Horari

Espacio urbano