Plaça Emili Sala

Main image

Multimèdia Gallery 

Este espai urbà, denominat popularment "El Terrer", va estar en part travessat pel barranc de Na Lloba, i des de 1895 va ser, a poc a poc, terraplenat. En 1910 se li va donar el nom de l'il·lustre pintor alcoià Emilio Sala Francés (1850-1910). En esta plaça es troba l'edifici de Correos i Telègrafos, inaugurat en 1976, i diferents edificis residencials i industrials, entre els que destaca l'antiga seu de l'empresa Papeleras Reunidas (1930), obra de l'arquitecte Vicente Valls Gadea, en el que trobem detalls que corresponen a l'estil regionalista i altres d'art déco. Actualment és la seu del Centre Europeu d'Empreses Innovadores (CEEI) i de l'Institut Tecnològic Tèxtil (AITEX).

Més informació

Horari

Espacio urbano