Torre Na Valora

Main image

Multimèdia Gallery 

És un dels pocs testimonis que s'ha conservat de les muralles medievals que es van construir al voltant de la vila, o primer recinte de l'Alcoi medieval, la construcció del qual es va dur a terme al llarg de la segona mitat del segle XIII. La torre presenta el seu basament, la porta d'ingrés i els cantons amb carreus de pedra, i en la seua construcció també es va emprar la tàpia. Rehabilitada l'any 2002, la seua situació estratègica permet un ampli domini visual sobre el riu Riquer i la partida dels Tints.

Més informació

Horari

Visitable desde el Museo Arqueológico