Commemoració de l'arribada de la Mare de Déu del Bon Sufragi

Main image
Amb la presentació de la reina de les festes i les seues dames, s'inicia un complet programa d'actes entre els quals destaca l'ofrena de flors del dia 16, en commemoració de la troballa de la patrona, la Mare de Déu del Sufragi. La matinada anterior, la Verge ix en una processó més íntima i silenciosa, mentres que els concerts de rondalles i els voltejos de campanes posen so a la festa.

Més informació

Data d'inici

16/03/2020

Data finalització

16/03/2020