Multimèdia Gallery 

Es tracta d'una construcció possiblement de la segona meitat del segle XVI, que ha patit nombroses reformes. Als seus orígens el seu ús va estar destinat fonamentalment a funcions administratives i comercials: les plantes superiors servien, per una banda, per a emmagatzemar blat (El Pòsit) i, per altra com a Sala del Consell i Cort del Justícia. Als baixos, oberts a mode de llotja, se celebrarien mercats. A la part inferior se situaria la presó (de fet, al soterrani d'aquest edifici es conserven alguns grafits amb figures de vaixells que van poder ser realitzats per pirates capturats). Actualment, aquests grafits estan tapats i no es poden visitar. En 1860 s'ubicà en aquest edifici la Sala de l'Ajuntament que va romandre ací fins principis de la dècada dels vuitanta (encara hui, moltes persones majors coneixen l'edifici com La Sala, per ser aquest el nom que se li donava a l'Ajuntament). Finalment en 1981, l'Ajuntament es va traslladar a l'Antic Hospital, iniciant-se els treballs de restauració per a recuperar el primitiu aspecte de l'immoble, tal com ara el veiem. En 1987, es convertiria en Casal dels Joves, destinant-se a allotjar els nous serveis municipals de Joventut del municipi.