Galeria Multimèdia

L'ermita de Sant Roc. Està enclavada en el barri de Sant Roc, en el carrer Luis Calpena, al costat de la porta de Xàtiva. És una ermita de característiques especials per no estar al nivell del carrer, ja que per a accedir a ella cal pujar una escaleta i passar un arc (la porta de Xàtiva), que és part de l'antiga muralla del poble. La festivitat se celebra el 16 d'Agost, dia en què es pot visitar per dins l'ermita. Es fa una missa i els veïns preparen el carrer adornant-lo i es fan jocs tradicionals per als xiquets.
Més informació
Horari

Horario de culto