Galeria Multimèdia

L'ermita dels Sants de la Pedra, està edificada en la partida del Ravalet, en una vessant, al costat del pont dels Fanecaes, donant enfront del poble i el seu castell, que oferixen una bella estampa. Dista un quilòmetre del poble. S'accedix per un camí que arranca a la dreta una vegada passat l'esmentat pont. Data de la primera mitat del segle XIII. És d'estil gòtic de reconquista. Està ubicada en el primer assentament de Jaume I el Conquistador. La festivitat se celebra el 30 de juliol, els Sants de la Pedra, Abdón i Senén, dia en què es pot visitar per dins l'ermita.
Més informació
Horari

Visitable el día de la fiesta.