Ermita dels Sants de la Pedra

Main image

Multimèdia Gallery 

L'ermita dels Sants de la Pedra, està edificada en la partida del Ravalet, en una vessant, al costat del pont dels Fanecaes, donant enfront del poble i el seu castell, que oferixen una bella estampa. Dista un quilòmetre del poble. S'accedix per un camí que arranca a la dreta una vegada passat l'esmentat pont. Data de la primera mitat del segle XIII. És d'estil gòtic de reconquista. Està ubicada en el primer assentament de Jaume I el Conquistador. La festivitat se celebra el 30 de juliol, els Sants de la Pedra, Abdón i Senén, dia en què es pot visitar per dins l'ermita.

Més informació

Horari

Visitable el día de la fiesta.