Galeria Multimèdia

La Setmana Santa de Callosa de Segura és molt més que una successió de desfilades, passos i confrares; molt més que un fenomen social en el qual participen milers de persones; és la manifestació més grossa de la religiositat popular de la ciutat. S’hi combinen factors de tota classe: artístics, històrics, culturals, antropològics, musicals, etc., que no tenen raó de ser sense la celebració dels misteris de la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist. Tots eixos aspectes giren entorn de les germandats, associacions de fidels que, encara que semblants entre elles, cada una respon a uns orígens i una personalitat diferents. Els elements descrits, units a la qualitat i quantitat d’estris processionals que s’han acumulat al llarg dels anys, fan que la posada al carrer de la Setmana Santa de Callosa de Segura siga un escenari d’art exuberant, ple de color i majestuositat, del qual podem gojar. Entre tantes formes diferents, singulars, de manifestar la fe i la tradició religiosa d’una ciutat, Callosa de Segura ocupa un lloc privilegiat, perquè ha sabut mantindre els ritus més antics, algun secular, alhora que ha impulsat un creixement i enriquiment extraordinaris, tant en el nombre de confraries i processons, com en l’adquisició d’imatges, estendards, trons, orfebreria, etc., fet que fa que la Setmana Santa callosina siga en un referent vertader, dins i fora, de la Comunitat Valenciana.

Més informació
Data d'inici

02/04/2022

Data finalització

09/04/2022

Tipus d'interès

Interés turístic provincial