Convent Dels Pares Franciscans

Main image
El temple reflectix l'austeritat dels franciscans. Amb la desamortització de Mendizábal va deixar d'exercir la seua funció i el claustre fou utilitzat amb fins socials.

Més informació

Horari

Sábados de 18.00h a 20.00h. Entre horas de culto