Multimèdia Gallery 

La cultura cristiana medieval es va desenrotllar a Cocentaina en l'interior d'estes muralles que superen els mil metres de longitud. Per a aconseguir el seu objectiu eminentment defensiu, l'estructura disposava de 24 torrasses i quatre portals que permetien l'entrada a la zona cristiana.