Festivitat de la Santíssima Trinitat

Main image
Festivitat religiosa de la Stma. Trinitat, amb la celebració de l'Eucaristia i Processó.

Més informació

Horari

Se suelen celebra en el mes de junio, pero varían en función del calendario