Galeria Multimèdia

Trama urbana heretada de l'època àrab encara que molt transformada pel món cristià. Entre els seus carrers se situen el carrer Hospital, San Francisco, Sant Cristóbal, Guant i Salt.


Els *Roques formava part del *Raval de terra emmurallat, era una part de la ciutat àrab, la medina, anterior a la conquesta cristiana del S.XIII, amb les seues cases de bany, molins, forns…. 


Els *ravales, incloent el mariner, eren juntament amb la *Alcazaba (palau àrab que se situava en aquesta època en la part alta del castell) i el *Albacar (zona de pastura del bestiar en època àrab), l'estructura urbana de la ciutat, conformant un espai urbà en 3 recintes concèntrics emmurallats. 


TRANSFORMACIÓ EN ÈPOCA CRISTIANA


En 1297, el rei Jaume II va fer traslladar-se a tota la ciutat a l'interior del castell i voltants, en els terrenys que en temps àrab se situaven la *Alcazaba i el *Albacar, formant el que es coneix com “*vila *vella”, per motius defensius i de reforç de la ciutat com a bastió militar. Les muralles juntament amb les cases del *Raval de Terra van anar derruint-se, encara que una part d'elles van romandre bé perquè no es van arribar a destruir o perquè es van reconstruir. De fet, encara hui dia, les muralles àrabs del nord del barri dels *Roques són una bona mostra.


És la porta d'accés al Castell de Dénia (C/San Francisco) i un barri que presenta poc trànsit de pas, tranquil·litat i baixa altitud de les cases, així com és una zona molt pròxima al centre ciutat.