Barri Les Roques

Main image

Multimèdia Gallery 

Trama urbana heretada de l'època àrab encara que molt transformada pel món cristià. Entre els seus carrers se situen el carrer Hospital, San Francisco, Sant Cristóbal, Guant i Salt.


Els *Roques formava part del *Raval de terra emmurallat, era una part de la ciutat àrab, la medina, anterior a la conquesta cristiana del S.XIII, amb les seues cases de bany, molins, forns…. 


Els *ravales, incloent el mariner, eren juntament amb la *Alcazaba (palau àrab que se situava en aquesta època en la part alta del castell) i el *Albacar (zona de pastura del bestiar en època àrab), l'estructura urbana de la ciutat, conformant un espai urbà en 3 recintes concèntrics emmurallats. 


TRANSFORMACIÓ EN ÈPOCA CRISTIANA


En 1297, el rei Jaume II va fer traslladar-se a tota la ciutat a l'interior del castell i voltants, en els terrenys que en temps àrab se situaven la *Alcazaba i el *Albacar, formant el que es coneix com “*vila *vella”, per motius defensius i de reforç de la ciutat com a bastió militar. Les muralles juntament amb les cases del *Raval de Terra van anar derruint-se, encara que una part d'elles van romandre bé perquè no es van arribar a destruir o perquè es van reconstruir. De fet, encara hui dia, les muralles àrabs del nord del barri dels *Roques són una bona mostra.


És la porta d'accés al Castell de Dénia (C/San Francisco) i un barri que presenta poc trànsit de pas, tranquil·litat i baixa altitud de les cases, així com és una zona molt pròxima al centre ciutat.