Multimèdia Gallery 

És un antic edifici de construcció de vaixells, que data del S. XVI i va patir una reforma en el S. XVIII. En el seu interior, a part de realitzar un important paper com a magatzem del port, es construïen i reparaven vaixells. El que podem veure hui és un robust edifici de 3 plantes amb un àtic que el corona i del qual part dels materials de la primera planta conformaven l'antic magatzem portuari del S. XVI, que després va tindre diverses funcions, entre elles la de construir vaixells.


Aquell magatzem portuari era un edifici estret i llarg, d'una planta més una cambra amb coberta de teula àrab a doble vessant. De l'original, com hem indicat, només es conserva part de la primera planta, on es veuen 5 arcs carpanells de pedra tosca, amb el sòcol, cantoneres i part de les cornises divisòries de la mateixa pedra. Un sisé arc, en l'actual núm. 3 de la plaça, va ser derruït en la 2a meitat del S. XX. Tot el que hi ha en les plantes superiors és totalment modern, quedant integrat dins d'un edifici de majors dimensions.


Actualment és un hotel.