Museu Arqueològic Municipal

Main image

Multimèdia Gallery 

El Museu Arqueològic Municipal d’Elda, inaugurat en 1983, disposa d’una planta per a l’exposició permanent, amb seccions destinades a la prehistòria, la fase orientalitzant, la cultura ibera, i les èpoques romana, bizantinovisigoda, la medieval islàmica i cristiana, i la moderna i contemporània.

Més informació

Horari

de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 16.30 a 19 hores. Dissabtes, de 10 a 13 hores.

Les restes exposades al museu es van trobar al poblat i la necròpoli de l’edat del bronze de Bolón, la ciutat iberoromana del Monastil, les vil·les romanes de Las Agualejas, el Melich, arc Sempere i Casa Colorá, el castell medieval i els solars del nucli antic de la ciutat. I demostren que els habitants de la vall d’Elda eren agricultors, ramaders, artesans i comerciants.

Entre les restes exposades destaquen, entre altres, tèxtils d’espart i lli que acompanyaven l’enterrament d’un xiquet de tres anys (edat del bronze), les restes d’una figura en pedra d’una sirena mitològica (cultura ibera) i el fragment d’un sarcòfag romanocristià de la història bíblica de Jonàs. Disposa d’una col·lecció de monedes de cultures antigues (fenícia, grega, romana, islàmica i regnes hispànics).

Espectacular és la col·lecció de ceràmiques decorades medievals, islàmiques i cristianes, i de modernes valencianes, italianes i andaluses. El museu gestiona la visita als diferents enclavaments del patrimoni històric d’Elda: el jaciment del Monastil, el Castell o la Talaia del segle xiv de la Torreta.