Galeria Multimèdia

El jaciment arqueològic de l'Almadrava, situat al terme municipal dels Poblets, presenta la tipologia d'una vila marítima: establiment rústic en activitat entre el segle I i el V d. de C. La zona excavada del jaciment de l'Almadrava correspon a part d'una casa de camp romana, concretament a una terrisseria. Tot i que s'ha descobert part d'un edifici amb característiques pròpies d'una casa senyorial, la majoria de les dependències que han quedat a la vista descriuen una terrisseria i permeten apreciar, a més de les estances de treball i habitatge per als obrers -generalment esclaus-, amplis porxos per a l'assecat de les peces, pous per extraure l'aigua necessària i els forns per coure. Aquesta terrisseria es dedicava a la fabricació de teules i àmfores. Les àmfores podien contenir vi, oli o salaons, que, amb els cereals, suposaven el 90% dels productes comercialitzats. Eren envasos dissenyats per al transport marítim i d'un sol ús ja que, una vegada arribats a port i després de ser transvasat el seu contingut, es tiraven.
Més informació
Horari

No abierto al público, para visitas contactar con tourist info Els Poblets