Torre de La Canyada

Main image

Multimèdia Gallery 

La torre ha sofrit diverses modificacions i actualment es troba alineada amb una altra edificació. A més, s'han modificat, engrandint-los, els buits de la fatxada.