Torre del Consell

Main image

Multimèdia Gallery 

La Torre del Consell és destacable pel rellotge que es troba al capdamunt. Este és un mecanisme en què apareixen dos figures humanes conegudes com Miquel Calendura, la de major tamany i que fa sonar les hores, i Vicentet Calendureta, la més xicoteta, i que anuncia els quarts.