Plaza de Barcelona

Main image
  • c/Ausias March, Gines García Esquitino y Olegario D. Seller
  • Elx/Elche

Més informació

Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dilluns i dissabtes. Horari d'obertura de 8:00 a 14:00.

# TIPUS

Mercats ambulants