Galeria Multimèdia

Més informació
Època

finales del siglo XIX y principios siglo XX

Propietat de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, és una de les tres que existixen a Europa. Construïda en 1903 presenta tres façanes llaurades en marbre i pedra de Bateig, que completen les tornejades reixeries dels seus grans finestrals. El sumptuós interior en què predominen les fustes nobles i els estucs policromats, traslladen al visitant als distingits ambients de la burgesia de principis del segle XX. La columnata del pati, el saló de ball, el menjador amb els seus grans llenços de nimfes, la claraboia central de fustes exòtiques que il·lumina tot l'ambient i el ric mobiliari, la convertixen en una joia del Modernisme.