Restes Arqueològiques Portus Illicitanus

Main image

Multimèdia Gallery 

Les restes de l'antic Port de Illice formen un conjunt històric que posa de manifest l'assentament de diferents cultures en la localitat. D'una part es troben restes de la zona comercial d'una ciutat romana, contigua als murs de diverses vivendes de dos o tres habitacions. No obstant el vestigi més interessant del jaciment ibèric és la factoria romana de saladura de peix.