L'arc d'estil gòtic

Main image

Multimèdia Gallery 

Ens trobem en la part posterior del temple, l’absis, orientat al N-E, cas curiós, ja que l’església està desplaçada respecte a la resta del parcel·lari urbà. Les esglésies construïdes a propòsit de nova planta procuraven sempre seguir l’eix correcte E-O, el fet que aquesta estiga desplaçada sembla respondre a la teoria popular que abans de l’església hi havia una mesquita, la qual el mur d’oració, anomenat Quibla, estaria al lateral dret, orientat correctament al S-E, en direcció a la Meca.


Si bé és cert que la gran part del temple que veiem hui en dia és de les reformes del segle XVII, antigament hi havia una ermita originària del segle XIV on la imatge principal era una talla de la Verge de la Misericòrdia, desapareguda durant la Guerra Civil. 


Senija fou elevada a rectoria de moriscos depenent de Benissa l’any 1535, i finalment separada i constituïda com a parròquia pròpia l’any 1569. Molt probablement d’aquesta època dataria l’arc apuntat de clar estil gòtic realitzat amb rajoles, una tècnica molt utilitzada en construccions públiques de zones més rurals per abaratir costos respecte als arcs apuntats de pedra llaurada que podem observar en grans construccions d’aquella època com la Llotja de la seda de València. Una forma econòmica d’adaptar els gustos arquitectònics del moment. De fet l’ús de les rajoles en finestres i portes és un element propi només dels edificis cristians del Regne de València, sobretot a partir del segle XV, això sí, sempre feien servir mà d’obra morisca.

Dintre de l'arc trobem una reproducció d'un panell ceràmic valencià del s. XVIII representant la Mare de Déu dels Desemparats que es conserva dins l’església. Aquest panell ceràmic consta de dotze taulells d'uns 21x21cm l´anomenat “pam valencià”, característica fonamental de la taulelleria valenciana del s. XVIII. També cal destacar el treball de la pedra en la capella de la comunió obra dels antics picapedrers de Senija.

Més informació

Una altra informació

Vols conéixer Senija en tots els sentits? Entra i descobreix la nostra ruta sensorial.
https://www.vadesentits.com/senija