PERSONATGES IL·LUSTRES DE VILLENA

Main image

Multimèdia Gallery 

Joaquín María López En política destaca la figura de l’advocat Don Joaquín María López, qui arriba a ser President del Govern durant dues ocasions en 1843, a més de Ministre de Governació, Ministre de Justícia i Senador.

Joaquín María López

En política destaca la figura de l’advocat Don Joaquín María López, qui arriba a ser President del Govern durant dues ocasions en 1843, a més de Ministre de Governació, Ministre de Justícia i Senador.

Ángel Hernández Menor

En l’aspecte militar esmentar la figura del capità Ángel Hernández Menor, qui va destacar en gran manera en la guerra del Marroc de principis del segle passat.

José María Soler

En quant a arqueologia e investigació, la figura de don José María Soler, és sens dubte la més rellevant. Va reescriure la història local i va dur a terme una dilatada obra d’estudi dels jaciments locals i pròxims a la nostra localitat, destacant la seua troballa del Tresor de Villena.

Ambrosio Cotes

En la música, amb figures claus com Ambrosio Cotes, cèlebre compositor de finals del segle XVI i, sobretot, Ruperto Chapí, importantíssim compositor d’òperes i sarsueles i fundador de la Societat d’Autors Espanyols en 1893.

Don Joan Manuel

En la literatura, amb figures destacades durant l’Edat Mitjana com Don Joan Manuel, Príncep i Duc de Villena, figura capital de la prosa castellana del segle XIV autor del “Libro de la Caza”, el “Libro de los Estados” o “El Conde Lucanor”.

Antonio Navarro Santafé

En l’escultura, amb Antonio Navarro Santafé, artista i autor de nombroses obres, com “Oso y el Madroño”, a la Porta del Sol de Madrid.