Pou Basseta

Main image

Multimèdia Gallery 

Pou de font localitzat en el sector sud-oest del casc urbà de Xaló, més concretament en el carrer Santa Bàrbara, abasta unes mesures considerables d’una profunditat de 6,5m, i un diàmetre en el brocal que arriba fins els 4,60m. La seua fabricació està feta en obra de maçoneria de blocs calcaris ben travats amb un morter de calç. Aquest element es caracteritza per tindre dos parts diferenciades pel que fa a la fàbrica.


L’alçat interior del pou està format per maçoneria de pedra seca calcària sense desbastar col.locades de forma regular aleatòria, formant filades horitzontals. Aquesta estructura cilíndrica finalitzaria amb un brocal de planta circular que cobriria la banda superior del pou, caraceritzat per tenir una fàbrica més acurada, d’obra de maçoneria de lloses calcàries, molt ben travades amb morter de calç i grava de riu. El brocal d’aquest pou quedaria tancat per una reixa de ferro.


Malgrat que l’origen d’aquest element és anterior, les primeres al.lusions documentals que trobem daten de la primera meitat del segle XVII encara que l’aspecte del pou tal i com el coneixem a hores d’ara, estaria situat en la primera meitat del segle XIX, moment en què es duen a terme les obres de restauració del pou.


El pou esdevenia un lloc rellevant per a la comunitat, espai de contacte entre els veïns, entre les activitats bàsiques destacaríem l’abastiment d’aigua per les necessitats domèstiques, i l’abeuratge de persones i animals desprès d’una llarga jornada de treball al camp. També eren el marc per altres tipus d’activitats com els jocs del xiquets que acompanyaven a les seves mares a poar i les converses entre els veïns.

Més informació

Una altra informació

Vols conéixer Xaló en tots els sentits? Entra i descobreix la nostra ruta sensorial.
https://www.vadesentits.com/xalo

#CARACTERÍSTIQUES

Documents PDF