Les confraries de la Dena i Verge dels Dolors s'encarreguen d'organitzar els actes de la Setmana Santa.

El Diumenge de Rams es realitza la benedicció i la processó amb les xiquetes i xiquets de la catequesi que recorren els carrers fins a l'església, on se celebra la missa.

En Dijous Sant se celebra la tradicional processó i en Divendres Sant tenen lloc el Viacrucis i la processó del Sant Soterrament. Aquestes processons de la Setmana Santa alturana, en les quals desfilen els confrares al costat de les imatges característiques d'aquestes celebracions, van acompanyades dels tradicionals fanals que porten els xiquets i xiquetes de la parròquia, així com del grup de “els motets” encarregats de fer que la processó siga solemne i cantada al costat de lletres bíbliques que componen cada partitura.

El Diumenge de Resurrecció se celebra la missa de Resurrecció i la processó de la Trobada als carrers del barri antic.

Més informació
Horari

10 d'abril Diumenge de Rams
11 h En la plaça de la Cova Santa benedicció de "Diumenge de Rams" i processó amb la"ruca" acompanyada per les xiquetes i xiquets fins a l'església.
11.30 h Missa solemne

12 d'abril Dimarts Sant
21.30 h Celebració penitencial

14 d'abril Dijous Sant
17.30 h Oficis de Dijous Sant
21.00 h Processó de Dijous Sant
23.30 h Vigília d'oració davant el monument

15 d'abril Divendres Sant
10 h Via crucis (s'iniciarà des de la parròquia)
17.30 h Oficis del Divendres Sant
21 h Processó del Sant Enterrament i Litúrgia de l'Amortallament

16 d'abril Dissabte de Glòria
23 h Missa de la Vigília Pasqual

17 d'abril Diumenge de Resurrecció
11 h Missa solemne de la Resurrecció del Senyor. A continuació, processó de la Trobada.

Data d'inici

10/04/2022

Data finalització

19/04/2022