Multimèdia Gallery 

Les "Festes al carrer", documenten la seua existència a principis de segle XX. La major part de festejos es van perdre amb l'arribada de la Guerra Civil i no es van recuperar fins a la dècada dels 60. A partir d'eixe moment, de nou els sants deixen d'eixir als carrers, i és entre els anys 1988 i 1991 que es recupera la majoria de festes que hui se celebra. Els festejos tenen lloc al llarg d'un cap de setmana. El dissabte tenen lloc la major part dels actes lúdics. El diumenge es rendix homenatge al Sant i se celebren els diferents actes religiosos; processó del Sant fins a l'església corresponent, missa i trasllat del Sant en processó fins a la casa del clavari. A última hora de la vesprada, la processó de tornà, en què el Sant es trasllada de la casa del clavari ixent a la del clavari entrant.