Durant la setmana posterior a la Pasqua de Resurrecció, clavaris i festers oferixen tant actes religiosos com lúdics.
Més informació
Horari

Durante la semana siguiente a la Pascua de Resurrección. Fiesta local 25 de abril , San Vicente Ferrer

Data d'inici

25/04/2022

Data finalització

01/05/2022