Mercado Las Eras

Main image
  • Avda. Tenente General Federico Michavila/Juan Sales/San Austín/Ctra. Ribesalbes
  • L'Alcora

Més informació

Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres i dijous. Horari d'obertura de 8:00 a 12:45.

# TIPUS

Mercats ambulants