Galeria Multimèdia

Com és habitual en les festes patronals de la comarca, els actes religiosos dominen en el programa. A Matet, les processons i les eucaristies se celebren en honor de la Virgendel Rosario, el Cristo de la Asunción i Santa Bárbara. L’exhibició de bous i vaquetes i els balls completen les festes patronals.

Més informació
Data d'inici

07/08/2020

Data finalització

17/08/2020