TEMPS D'IMATGE EN LA TORRE BENEITO

Main image

Més informació

Horari

Temporalment tancat

Època

Siglos XIII-XIV

En ell es poden apreciar fotos de la Morella de principis de segle, a més de la reproducció d'un estudi fotogràfic de principis del segle XX del fotògraf morellà José Pascual.