La Setmana Santade Nules té un conjunt important d’imatgeria encarregat de recordar els fets transcorreguts en aquella època. Les quatre confraries que conformen la Setmana Santa es caracteritzen per tindre un bon nombre de confrares que lluïxen els típics vestits de caputxí, cosa que atorga a tan distingit esdeveniment la rellevància que mereix. Els actes més destacats són el Diumenge de Rams, la Tamborada del Dilluns Sant, la processó del Viacrucis el Dimecres Sant, la processó general del Sant Enterrament, que se celebra el Divendres Sant a la nit, i finalment la processó d’El Encuentro, el Diumenge de Pasqua.
Més informació
Horari

Variable según calendario

Data d'inici

06/04/2020

Data finalització

12/04/2020

Tipus d'interès

Interés turístic provincial