Mercado Exterior de Los Miercoles

Main image
  • Alrededores delMercado Municipal
  • Nules

Més informació

Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres i dijous. Horari d'obertura de 7:00 a 14:00.

# TIPUS

Mercats ambulants