La Talaia

Main image
Correspon a una torre de vigilància d'època musulmana, encara que alguns l'atribuïxen al període romà. Se situa en la cima d'un tossal de pronunciat pendent pertanyent a la Pedrissa, sobre el llit del riu Millars i està visualment comunicada amb el Castell. La torre és cilíndrica i presenta una alçària d'aproximadament 5 metres, formada per blocs de pedra amb argamassa. Esta torre va tindre la funció de sentinella i custòdia del camí de ferradura, presumible via romana, que discorria als seus peus, a través de les muntanyes de la Pedrissa

Més informació

Horari

Siempre