Muralles amb Torres Quadrades Adossades i Torre Circular

Main image
El centre històric conserva les muralles de la població al nord i sud, amb unes torres rectangulars que van haver de configurar un primer recinte. La torre de l'Homenatge és circular i presenta uns balcons que van ser transformats en el XIX. Davant de la torre hi ha un espai rectangular a manera de pati en què es conserva una cisterna.