Cases Modernistes

Main image
  • Casa de El Moderno, plaza D. Blasco. Casa de Julio Monfort, calle Mayor. Casa del farmacéutico Enric Segura, avenida del Losar
  • Vilafranca/Villafranca del Cid
En el període comprés entre la Primera Guerra Mundial i el principi de la Guerra Civil, Vilafranca experimenta un frenètic procés d'industrialització. Com a conseqüència sorgirà una xicoteta burgesia local enriquida durant este procés d'expansió industrial que va manar construir algunes cases modernistes. Són remarcables l'edifici del Modern, la casa de Juliol Monfort o la del farmacèutic Enric Segura i Fuster.