Galeria Multimèdia

Els seus orígens se situen en època romana i va haver d'utilitzar-se com a element de la xàrcia d'alerta del Castell de Jèrica. Actualment, es troba en ruïnes encara que els basaments permeten dilucidar que va ser cilíndrica.