La cordà de Paterna, el major espectacle pirotècnic del món