On es pot veure una pluja d'estreles a la Comunitat Valenciana