On fer les millors fotos de l’alba a la Costa Blanca