Biar, paradís natural i monumental a l'interior d'Alacant