Mostra Viva del Mediterrani afronta la seua 8ª edició