Parque Encuentado: un lloc per a la trobada, l'encant i el conte